Добредојдовте | Welcome

Кога традицијата и современоста ќе се сретнат на традиционалните корени на првата слободна територија и првото училиште на мајчин јазик на таа територија, Дебрца, опстојува и чекори напред, ОУ „Дебрца“ с. Белчишта со сите свои подрачни училишта и подарачни паралелки. А нив ги има во единаесет села на територијата  на општина Дебарца. ОУ Дебрца е современо училиште со визија, на сите да им пружи еднакви можности, да воспитува личности кои ќе бидат подготвени за живот  во 21 век.

Новости

stock-photo-planet-earth-with-plants-trees-and-flowers-75497521

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ФОТО-КОНКУРС И ИЗЛОЖБА НА ТЕМА: ЕКОФОТОГРАФИЈА

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ФОТО-КОНКУРС И ИЗЛОЖБА НА ТЕМА: ЕКОФОТОГРАФИЈА Почитувани ученици – млади фотографи, професори! Ве известуваме дека Македонското еколошко друштво во периодот од 19-22 октомври, 2016 година ќе го организира 5 Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество. По овој повод, МЕД... читај повеќе

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2016/2017 година

Почитувани, Родители и ученици во прилог линк од Конкурсот за запишување ученици во јавните стредни училишта во учебната 2016/2017 година во Р. Македонија. http://www.mon.gov.mk/images/Konkurs-mak.pdf

оооо

Оглас за запишување на прво одделенци за учебната 2016/2017 година

Согласно Законот за основно образование (Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 и 10/15 член 46 ) ОУ„Дебрца“ с. Белчишта објавува   О Г Л А С за зaпишување на ученици во прво... читај повеќе

екстерно

Ново соопштение за електронското екстерно тестирање

С О О П Ш Т Е Н И Е За реализација на електронското екстерно тестирање За учениците од IV до VIII одделение Објава на прашањата 07.05.2016 Прием на забелешки од јавноста за прашањата од јавната база Од 07.05.2016 до 17.05.2016 Објавување на распоред за... читај повеќе

13087728_1105379546151523_3919962105583941017_n

,,Родител-ученик-наставник“

Во рамките на проектот ,, Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“- овај проект има за цел зајакнување на врската ,,родител-ученик-наставник“ преку која ќе се овозможи јакнење на воспитната компонента во воспитно-образовниот процес во основното образование. Оваа цел нашето училиште ја постигнува преку реализација на... читај повеќе

logo

Едукативен филм – ОУ„ДЕБРЦА“

За „КРЕФ“ Лапдуп едукативен филм – ОУ„ДЕБРЦА“  Училиште: ОУ„Дебрца“ с. Белчишта, Општина Дебрца Во ова видео учествуваат сите ученици и наставници од одделенска настава, од сите подрачни училишта и од централното училиште во с. Белчишта (Оровник, Требеништа, Мешеишта, Горенци, Волино, Ботун, Злести, Лешани, Велмеј... читај повеќе

error: Содржината е заштитена!!!