Добредојдовте во нашето ОСНОВНО Училиште

Инфраструктура

Наставата во ОУ „ДЕБРЦА“ се изведува во Централното и 10 подрачни училишта распространети по територијата на Општина Дебрца.

Ридско-планинска средина

Местоположбата на училиштата овозможува учениците да ги стекнуваат своите знаења далеку од сообраќајни метежи и загадени средини.

Наставни помагала

Училиштето ги има обезбедено сите наставни средства и помагала кои му се потребни на наставниците за изведување на настава на часовите

Мал број ученици

Поради релативно малиот број на ученици, паралелките се со помалку деца така што се отвора можност наставниците подобро да ги согледуваат нивните постигнувања

Превоз на ученици

Поради специфичноста и распорстранетоста на територијата на населението, училиштето организира превоз за сите ученици кои се оддалечени од нивните уличишта

Педагошки пристап

Наставниот кадар и стручните служби водат грижа за напредувањето на талентираните ученици, учениците со потешкотии, како и учениците со посебни потреби.

Нашето училиште обезбедува редовна настава на ученици кои живеат на територијата на Општина Дебрца.
Бројна состојба на ученици за учебна 2017/18 година:

ОДДЕЛЕНСКА I-V

123

ПРЕДМЕТНА VI-IX

103

МОМЧИЊА

130

ДЕВОЈЧИЊА

96

Паралелки

Во нашето училиште учениците се распоредени во 17 чисти и 18 комбинирани паралелки на територија на цела општина.

Новости и случувања

Дознајте за сите наши активности и новости од нашиот информативен блог.

588

PLAY2ADAPT | ERASMUS+ PROJECT

Во учебната 2018/19 и 2019/20 година нашето училиште е дел од проектот на Еразмус + програмата Play 2 Adapt заедно со основни училишта од Турција, Шпанија, Грција и Португалија. (more…)

Претстојни настани

Нашето училиште организира разни вон-наставни активности преку кој учениците се стекнуваат со разновидни искуства.

Детска недела во ОУ „ДЕБРЦА“
Free

Детска недела во ОУ „ДЕБРЦА“

ОУ „Дебрца“ Во рамките на одбележувањето на Детската недела нашето училиште и оваа учебна година ќе реализира низа активности.

Локација