Исто така прочитајте и за:

PLAY2ADAPT | ERASMUS+ PROJECT
Донација на чанти и училишен прибор за првачињата
Одбележан денот на пролетта