Др.Читко пристигна и во нашето училиште. Учениците бираа, родителите читаа…

Исто така прочитајте и за:

Белчишко блато – настан
Белчишко блато – настан
Донација на чанти и училишен прибор за првачињата
Одбележан денот на пролетта