Во рамките на проектот ,, Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“- овај проект има за цел зајакнување на врската ,,родител-ученик-наставник“ преку која ќе се овозможи јакнење на воспитната компонента во воспитно-образовниот процес во основното образование.
Оваа цел нашето училиште ја постигнува преку реализација на низа заеднички активности. Во овај период беа реализирани следните активности: Велигденски работилници, спортски игри и заеднички излет.11220937_1105388129483998_7112096937328802670_n 13051592_1105388719483939_6559919801732159244_n 13062219_1105388699483941_2175617730145221528_n 13076829_1105387406150737_140206222289893811_n 13082728_1105388456150632_7741998016493574785_n 13087728_1105379546151523_3919962105583941017_n 13087852_1105389576150520_2575532690618830230_n 13092088_1105388236150654_2310410208502153162_n 13092185_1105381889484622_1321211920904053033_n (1) 13094384_1105379582818186_5891148877458393779_n 13095906_1105379896151488_1485952551847982383_n 13096198_1105389822817162_7616038813463674548_n 13100735_1105388632817281_7686095755798869361_n 13103398_1105389696150508_7801830830676474664_n 13124530_1105380016151476_2275110660939125917_n 13139111_1105379739484837_8139254789252235403_n 13133397_1105389372817207_7580881772125174612_n 13124711_1105388072817337_8535093147347292774_n

Исто така прочитајте и за:

PLAY2ADAPT | ERASMUS+ PROJECT
Донација на чанти и училишен прибор за првачињата
Посета на библиотека на тркала