794

Читаме

Др.Читко пристигна и во нашето училиште. Учениците бираа, родителите читаа…

897

Проект – „Градиме Мостови“

Учениците од нашето училиште учествуваа во уште една работилница од проектот Градиме мостови и Мисијата на ОБСЕ во Македонија. Заедно

3215

БЛАГОДАРНОСТ

Нашето ушилиште изразува огромна благодарност кон Г-динот Ѓеорге Наум кој е познат македонски бизнисмен од Перт Австралија за неговата несебична