1065

ОУ „Дебрца“ со своја веб страна

Почитувани посетители! Добредојдовте на WEB страната на ОУ „Дебрца“. Со заеднички активности на директорот, стручната служба, наставниците, родителите и општина