297

Да се пофалиме

На Општинскиот натпревар по англиски јазик за учениците од V и IX одделение за општините Охрид, Струга, Вевчани, Дебрца кој