285

11 Октомври – СООПШТЕНИЕ

Врз основа на  член 1 од Законот за изменување на Законот за празниците на Република Македонија Службен весник бр. 18