Instructors

Соња Гаврилоска-Љулкова

Предметен и одделенски наставник

Татјана Новеска

Предметен наставник

Анкица Тасевска

Предметен наставник

Наум Јованоски

Наставник во предметна настава

Јања Илоска

Предметен наставник

Даниел Аврамоски

Предметен наставник

Сузана Вељановска

Предметен наставник

Љупчо Ѓуроски

Предметен наставник

Светлана Богданоска

Предметен наставник

Наташа Јанковска-Китани

Наставник во предметна и одделенска настава

Detail

Launch Course