Details

„Во нашиот свет сите сме еднакви !“

Во рамките на одбележувањето на Детската недела нашето училиште и оваа учебна година ќе реализира низа активности.

На 02.10.2017 година– Запознавање на учениците со програмата за работа на Детската организација при нашето училиште  и читање на одредбите од  Конвенцијата за правата на детето.

03.10.2017 година-Пишување пароли со правата на децата.

04.10.2017 година Посета на институцијата Градоначалник на Општина Дебрца и одржување спортски активности“ во с. Белчишта со учениците од прво до петто одделение и нивните  одделенски раководители.

05.10.2017– Прошетка  во блиската околина со пароли за правата на децата  и продажба на вредносни маркички .

06.10.2017 -Свечена програма по повод Детската недела и приемот на прво- одделенците во Детската организација    ќе се одржи во ОУ „Дебрца„ с. Мешеишта  со почеток во 11 часот.На свеченоста ќе бидат доделени и  наградите од ликовниот и литературниот конкурс.

Со почит
Детска организација

Launch Event