Details

Во однос на официјално соопштение од страна на Министерството за Образование и наука, учебната 2017/2018 година ќе започне во понеделник 4 септември 2017 година.

На учениците и наставниците му пожелуваме среќен почеток на новата учебна година.

Launch Event