Исто така прочитајте и за:

ОГЛАС за запишување на ученици во I одделение учебна 2018/19
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
Активности по повод Детска недела 2016 год.