Датум на објавување на огласот: 26.12.2017

Јавен оглас за пополнување на слободни работни места – Превземи pdf

Пријава – Превземи pdf

Исто така прочитајте и за:

ОГЛАС за запишување на ученици во I одделение учебна 2018/19
Активности по повод Детска недела 2016 год.
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ФОТО-КОНКУРС И ИЗЛОЖБА НА ТЕМА: ЕКОФОТОГРАФИЈА