Датум на објавување на огласот: 26.12.2017

Јавен оглас за пополнување на слободни работни места – Превземи pdf

Пријава – Превземи pdf

Исто така прочитајте и за:

ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ОГЛАС за запишување на ученици во I одделение учебна 2018/19