Почитувани ученици и родители,

Електронското екстерно тестирање за учебната 2015/2016 година за учениците од IX одделение ќе се реализира:

09.05.2016-Објавување на прашањата

02.06.2016-Објавување на распоред за тестирање по денови

Од 06.06.2016 до 11.06.2016- Објавување на распоред за тестирање со предмети

Од 09.06.2016 до 13.06.2016– Тестирање на учениците од IX одделение

15.06.2016– Објавување на прелиминарните резултати од тестирањето од IX одделение

Од 15.06.2016 до 18.06.2016 до 15 часот-Внес на приговорите во софтверот од страна на училишната комисија

23.06.2016– Разрешување на приговорите во ДИЦ и конечни резултати

Електронското екстерно тестирање за учебната 2015/2016 година за останатите ученици  ќе се реализира на следниве датуми:

09.05.2016-Објавување на прашањата

02.06.2016-Објавување на распоред за тестирање по денови

Од 06.06.2016 до 11.06.2016- Објавување на распоред за тестирање со предмети

Од 09.06.2016 до 14.06.2016– Тестирање на учениците

20.06.2016– Објавување на прелиминарните резултати од тестирањетo

Од 20.06.2016 до 23.06.2016 до 15 часот-Внес на приговорите во софтверот од страна на училишната комисија

30.06.2016– Разрешување на приговорите во ДИЦ

 

Исто така прочитајте и за:

ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
PLAY2ADAPT | ERASMUS+ PROJECT
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места