Почитувани,

Родители и ученици во прилог линк од Конкурсот за запишување ученици во јавните стредни училишта во учебната 2016/2017 година во Р. Македонија.

http://www.mon.gov.mk/images/Konkurs-mak.pdf

Исто така прочитајте и за:

ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ЈАВЕН ОГЛАС – за пополнување на слободни работни места
ОГЛАС за запишување на ученици во I одделение учебна 2018/19