Паралелки
 • All
 • Белчишта
 • Ботун
 • Велмеј
 • Волино
 • Горенци
 • Злести
 • Издеглавје
 • Лешани
 • Мешеишта
 • Оровник
 • Требеништа
IX-Мешеишта
август 30, 2017

IX-Мешеишта

Одделенски раководител:
Соња Гаврилоска-Љулкова

Apply
IX-Лешани
август 29, 2017

IX-Лешани

Одделенски раководител:
Љупка Јакимоска

Apply
VI-Лешани
август 29, 2017

VI-Лешани

Одделенски раководител:
Наташа Јанкоска-Китани

Apply
I-Оровник
август 16, 2017

I-Оровник

Одделенски раководител:
Трајан Радиноски

Apply
VIII-Белчишта
август 15, 2017

VIII-Белчишта

Одделенски раководител:
Билјана Бибоска-Стојкоски

Apply